Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Koraci za sudjelovanje 2021.

donose sve potrebne informacije za odvažne odluke, bilo da tek krećete u Erasmus+ avanturu ili njome već uspješno navigirate. U sekciji Provedba projekta nalaze se potrebni prilozi ugovoru, obrasci, upute, aktualnosti povezane s 2021. programskom godinom.

Prije projekta

Upoznajte mogućnosti koje vam se nude

Doznaj Više

Prijava projekta

ilustracija prijave projekta

Otkrite kako prijaviti projekt

Doznaj Više

Provedba projekta

Pronađite ugovornu dokumentaciju

Doznaj Više

Diseminacija i korištenje rezultata

Učinite projekt vidljivim

Doznaj Više