Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Erasmus+ iskustvo mijenja život

Skupina mladih ljudi koji uče skupa; djevojka s mobitelom u ruci

Visoko obrazovanje

Projekte u visokom obrazovanju najčešće provode visoka učilišta, no u određenim aktivnostima mogu sudjelovati i drugi tipovi javnih ili privatnih organizacija, poput javnih tijela, znanstvenih instituta, nevladinih udruga, poduzeća i sl.

Projekti u području visokog obrazovanja mogu se provoditi centralizirano ili decentralizirano. Za centralizirane projekte zadužena je Europska komisija, odnosno Izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA), dok je za provedbu decentraliziranih projekata zadužena Agencija za mobilnost i programe Europske unije.

Prijavljujući projekte Agenciji za mobilnost i programe EU, korisnicima i potencijalnim sudionicima nude se sljedeće mogućnosti:

Mobilnosti u inozemstvu za studente i osoblje visokih učilišta (Ključna aktivnost 1 - KA1)

U okviru projekta mobilnosti visoka učilišta šalju studente u inozemstvo na dio studija ili na stručnu praksu, a nastavno i nenastavno osoblje na poučavanje ili osposobljavanje. Studenti svoje studijsko iskustvo obogaćuju odlaskom na neko od partnerskih visokih učilišta, dok stručnu praksu u inozemstvu obavljaju u poduzeću, znanstvenom institutu, laboratoriju ili bilo kojem drugom relevantnom mjestu rada. Nastavnici poučavaju na stranim visokim učilištima ili se pak osposobljavaju u organizacijama povezanima uz njihovo područje rada i profesionalne interese. Također, visoka učilišta primaju strane studente i osoblje visokih učilišta iz inozemstva.

U projektima sudjeluju pojedinci, no prijavljuju ih ustanove i organizacije. Uloga Agencije za mobilnost i programe EU jest raspisivanje natječaja za dodjelu financijske potpore visokim učilištima, savjetovanje visokih učilišta i nadziranje provedbe programa, a natječaj za studente i osoblje, proces odabira, podrška i praćenje provedbe mobilnosti obavljaju se na razini visokih učilišta gdje sve relevantne informacije pružaju Erasmus+ koordinatori.

U ovim projektima sudjeluju hrvatska visoka učilišta koja su nositelji Erasmus povelje u visokom obrazovanju (ECHE), a koju dodjeljuje Europska komisija.

Partnerstva za suradnju – suradnička partnerstva (Ključna aktivnost 2 - KA2)

U okviru ovih projekata visoka učilišta, poduzeća, udruge ili druge javne i privatne organizacije zajedno donose konkretna rješenja za aktualne izazove u područjima obrazovanja i osposobljavanja, ali i na tržištu rada. Aktivnosti su usmjerene na stjecanje iskustva u međunarodnoj suradnji, jačanje organizacijskih kapaciteta i postizanje kvalitetnih inovativnih rezultata.

Projekti traju od 12 do 36 mjeseci, ovisno o vrsti, aktivnostima i ciljevima. Dodjeljuju se bespovratna sredstva kojima se financiraju sve projektne aktivnosti.

Vodič kroz program Erasmus+ ključni je dokument za svakoga tko želi prijaviti projekt. Dostupan je hrvatski prijevod Vodiča kroz program Erasmus+, uz napomenu da, u slučaju razlika, prednost ima verzija na engleskom jeziku. Kontaktirati nas možete na e-adresu: erasmus@ampeu.hr

Centralizirane aktivnosti u području visokog obrazovanja

Projekti mobilnosti i partnerstava prijavljuju se decentralizirano, Agenciji za mobilnost i programe EU, ili centralizirano, Europskoj komisiji. Decentraliziranim aktivnostima upravljaju nacionalne agencije, dok centraliziranim aktivnostima izravno upravlja Europska komisija. Popis centraliziranih aktivnosti u području visokog obrazovanja uključuje:

 • Europska sveučilišta (European Universities Network)
 • aktivnosti Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Joint Masters i Erasmus Mundus Design Measures)
 • Savezi za inovacije (Alliances for Innovation)
 • Jačanje kapaciteta u visokom obrazovanju (Capacity Building in Higher Education)
 • Akademije za stručno usavršavanje učitelja (Teacher Academies)
 • aktivnosti Jean Monnet

Prijave za ove aktivnosti vrše se putem Funding & Tender Opportunities Portala, a više informacija o aktivnostima možete pronaći na stranicama Europske komisije.

Koraci za sudjelovanje

U PROGRAMU ERASMUS+

Prije projekta

Upoznajte mogućnosti koje vam se nude

Doznaj Više

Prijava projekta

Ilustracija muškarca koji nešto zapisuje u bilježnicu

Otkrijte sve o prijavi projekta

Doznaj Više

Provedba projekta

Pronađite ugovornu dokumentaciju

Doznaj Više

Diseminacija i korištenje rezultata

Učinite projekt vidljivim

Doznaj Više

Natječaj

Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2023. godinu

Dodatne mogućnosti

TCA

Međunarodne aktivnosti za suradnju, umrežavanje i bolji učinak Erasmusa+

Doznaj Više

Study in Croatia

Promovira Hrvatsku kao poželjnu studijsku destinaciju za strane studente

Doznaj Više

Europass

Besplatni digitalni alat za uspješnije upravljanje učenjem i karijerom.

Doznaj Više

Eurydice

Karta sa zemljama uključenima u mrežu Eurydice

Izvor podataka o europskim obrazovnim sustavima i politikama

Doznaj Više

CEEPUS

Srednjoeuropski program akademske razmjene studenata i nastavnika

Doznaj Više

Bilateralne stipendije

Mobilnosti za studente, nastavnike i istraživače

Doznaj Više

#NoviErasmusPlusESS - Sebastijanov novi početak: Ostvario sam svoje snove

 • Zahvaljujući projektu, neki od sudionika prvi put su javno izlagali u Galeriji Hrvatskoga dizajnerskog društva te na Izložbi hrvatskog dizajna 1718 na kojoj je projekt dobio posebno priznanje u kategoriji Koncept, inicijativa, kritički dizajn. Time su prototipovi s temom uredskog namještaja u suradnji s tvrtkom Prostoria postali vidljiviji u široj javnosti.
  Ivana Borovnjak
  Hrvatsko dizajnersko društvo
 • Virtualna mobilnost donijela mi je neprocjenjivo iskustvo.
  Leonarda Vučić
  studentica biotehnologije Sveučilišta u Rijeci
 • Radeći na projektu stekao sam stručne, znanstvene i nastavne vještine koje su mi pomogle započeti uspješnu karijeru samostalnog istraživača na FER-u.
  docent dr. sc. Jurica Babić
  FER
 • Prilika uvijek postoji, a s obzirom na trenutnu situaciju mogućih izlika je i više nego prije. Na nama je da odaberemo čemu od navedenog ćemo pridati svoju pažnju. Kada nešto zaista želiš, nema stvari koja te može spriječiti u tvome naumu, samo trebaš pronaći dovoljno važan razlog!
  Marinela Andrić
  studentica Učiteljskog fakulteta u Rijeci

Međunarodne mogućnosti za studente - audio letak