Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en
Aktivni građani

Jačanje demokracije i ljudskih prava

Animirani likovi s megafonom i transparentom koji ilustriraju demokratsko uključivanje kroz građanski aktivnizam

Akcijskim planom za europsku demokraciju utvrđuju se mjere za promicanje slobodnih i poštenih izbora, veću slobodu medija i suzbijanje dezinformacija, kako bi se ojačao položaj građana i uloga demokracije u Europskoj uniji.

Sudjelovanje u demokratskom životu

Poticanje i osnaživanje građana i građanki da se aktiviraju i uključe u demokratske procese u svojim zajednicama i Europskoj uniji.

Aktivno građanstvo, promoviranje zajedničkih europskih vrijednosti, razvoj kritičkog mišljenja, medijske pismenosti te socijalnih i interkulturalnih kompetencija kako bi građani i građanke bili osnaženi za aktivno sudjelovanje u društvenom i političkom životu europske zajednice - teme su koje se posebno potiču u programima Erasmus+ i Europske snage solidarnosti.

Uz to, naglasak je i na obrazovanju i podizanju svijesti o europskom građanstvu i ulozi svake osobe u izgradnji zajedničke europske budućnosti.

Primjer dobre prakse

Savez udruga mladih educirao je predstavnike vijeća učenika srednjih škola o konzultacijskoj metodi utemeljenoj na principima Dijaloga Europske unije s mladima, a cilj je bio uključiti učenike u procese konzultacija i donošenja odluka na europskoj razini.

Korisni savjeti

Iskustvo

 • U Erasmus+ projektu okupili smo predstavnike mladih i donositelje odluka iz Splita na konzultacijama kako bi zajednički donijeli temelje budućeg centra za mlade u Splitu. Mlade je važno uključiti u odluke koje na njih izravno utječu.
  Goran Biličić
  Info zona
 • Zahvaljujući činjenici kako je program namijenjen poticanju građana na sudjelovanje u demokratskom životu, ostvarili smo suradnju sa srednjim školama iz naše županije te mlade educirali o mogućnostima i pravima koje imaju kao građani Europske unije. U sklopu projekta posjetili smo i najveće europsko događanje za mlade, European Youth Event u Strasbourgu.
  Hrvoje Novak
  Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije
 • Tolerancija, poštivanje ljudskih prava, zaštita ranjivih... Sve su to europske vrijednosti o kojima ćemo nastojati informirati mlade građane kroz naš projekt. Nužno je promociju tih vrijednosti staviti u fokus financiranja kroz fondove Europske unije, a tu Erasmus+ ima iznimno važnu ulogu.
  Mirela Pašić
  SOS Rijeka – Centar za nenasilje i ljudska prava

Podrška i inspiracija

Salto resursni centar

Materijali za pripremu projekata na temu demokracije

Doznaj Više

Primjeri kvalitetnih projekata

Istražite zanimljive projekte i nadahnite se

Doznaj Više

E+ diseminacijska platforma

Obratite pažnju na primjere dobre prakse i uspješne priče

Doznaj Više

Akcijski plan za europsku demokraciju

Jačanje uloge građana u izgradnji otpornije demokracije

Doznaj Više