Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
KA2 - Savezi za inovacije
KA2 - Savezi za inovacije 12:00am - 5:00pm (17h)
Kalendar
Počinje svibnja 3, 2023 at 12:00am
Završava svibnja 3, 2023 at 5:00pm
Volontiranje u okviru inicijative Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a
Volontiranje u okviru inicijative Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a 12:00am - 12:00pm (12h)
Kalendar
Počinje svibnja 3, 2023 at 12:00am
Završava svibnja 3, 2023 at 12:00pm
Bilateralne stipendije Republike Poljske za ljetne škole poljskog jezika, književnosti i kulture u 2023. godini
Bilateralne stipendije Republike Poljske za ljetne škole poljskog jezika, književnosti i kulture u 2023. godini 12:00am - 11:30pm (23h 30m)
Kalendar
Počinje svibnja 5, 2023 at 12:00am
Završava svibnja 5, 2023 at 11:30pm
Dan Europe i Dan eTwinninga: Radionica "Europska platforma za školsko obrazovanje i mogućnosti za jačanje vještina učenika i nastavnika kroz eTwinning"
Dan Europe i Dan eTwinninga: Radionica "Europska platforma za školsko obrazovanje i mogućnosti za jačanje vještina učenika i nastavnika kroz eTwinning" 3:00pm - 4:30pm (1h 30m)
Kalendar
Počinje svibnja 9, 2023 at 3:00pm
Završava svibnja 9, 2023 at 4:30pm
Stipendija za istraživanje u sklopu izrade doktorskoga rada na Institutu Wirth
Stipendija za istraživanje u sklopu izrade doktorskoga rada na Institutu Wirth 12:00am - 12:00pm (12h)
Kalendar
Počinje svibnja 10, 2023 at 12:00am
Završava svibnja 10, 2023 at 12:00pm
Bilateralne stipendije Vlade Slovačke Republike za ljetnu školu slovačkog jezika i kulture u 2023. godini
Bilateralne stipendije Vlade Slovačke Republike za ljetnu školu slovačkog jezika i kulture u 2023. godini 12:00am - 11:30pm (23h 30m)
Kalendar
Počinje svibnja 12, 2023 at 12:00am
Završava svibnja 12, 2023 at 11:30pm
Sajam uključivanja "U potrazi za uključivanjem" i 10 godina članstva u EU
Sajam uključivanja "U potrazi za uključivanjem" i 10 godina članstva u EU 11:00am - 4:30pm (5h 30m)
Kalendar
Počinje svibnja 16, 2023 at 11:00am
Završava svibnja 16, 2023 at 4:30pm
Konferencija „Programi Unije 2021. – 2027. – Mogućnosti financiranja i sinergija s programima Kohezijske politike“
Konferencija „Programi Unije 2021. – 2027. – Mogućnosti financiranja i sinergija s programima Kohezijske politike“ 10:00am - 3:00pm (5h)
Kalendar
Počinje svibnja 23, 2023 at 10:00am
Završava svibnja 23, 2023 at 3:00pm
Nacionalni informativni dan programa Obzor Europa
Nacionalni informativni dan programa Obzor Europa 10:00am - 3:30pm (5h 30m)
Kalendar
Počinje svibnja 24, 2023 at 10:00am
Završava svibnja 24, 2023 at 3:30pm
TCA trening: "Accreditation: How to grow strategically"
TCA trening: "Accreditation: How to grow strategically" Počinje 9:30am (1 days)
Kalendar
Počinje svibnja 30, 2023 at 9:30am
Završava svibnja 31, 2023 at 9:30am
TCA trening: "Accreditation: How to grow strategically"
TCA trening: "Accreditation: How to grow strategically" Završava 9:30am (1 days)
Kalendar
Počinje svibnja 30, 2023 at 9:30am
Završava svibnja 31, 2023 at 9:30am
Stipendije za prijedoktorska istraživanja Vlade SAD-a za akademsku godinu 2024./2025.
Stipendije za prijedoktorska istraživanja Vlade SAD-a za akademsku godinu 2024./2025. 12:00am - 12:00pm (12h)
Kalendar
Počinje svibnja 31, 2023 at 12:00am
Završava svibnja 31, 2023 at 12:00pm
Stipendije programa Hubert H. Humphrey za akademsku godinu 2024./2025.
Stipendije programa Hubert H. Humphrey za akademsku godinu 2024./2025. 1:00pm - 2:00pm (1h)
Kalendar
Počinje svibnja 31, 2023 at 1:00pm
Završava svibnja 31, 2023 at 2:00pm
1
2
3
4