Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Stipendije za CEEPUS mrežne mobilnosti u ljetnom semestru ak. god. 2022./2023.

Pozivamo zainteresirane kandidate na podnošenje prijava za odlaznu mobilnost u sklopu programa CEEPUS.

Prijaviti se mogu studenti, doktorandi i nastavno osoblje čije matično visoko učilište u tekućoj godini sudjeluje u nekoj od CEEPUS mreža. Sudjeluje li Vaše matično visoko učilište u nekoj od CEEPUS mreža provjerite ovdje te kontaktirajte CEEPUS koordinatora koji je zadužen za odabir kandidata na visokom učilištu sukladno kvotama za dolaznu i odlaznu mobilnost.

Prijava se podnosi online, putem platforme CEEPUS-a na www.ceepus.info prema uputama koje su objavljene ovdje.

Krajnji rok za podnošenje online prijave za mobilnost u ljetnom semestru akademske godine 2022./2023. je 31. listopada 2022.