Ampeu vjesnik ilustracija

Prijavite se na Vjesnik AMPEU-a

Ako želite redovito dobivati najave, objave i priopćenja o aktivnostima Agencije za mobilnost i programe EU molimo vas da se pribilježite u obrascu ispod.

Obrada osobnih podataka

Agencija za mobilnost i programe Europske unije obrađuje vaše osobne podatke za potrebe slanja e-obavijesti. Više o obradi vaših osobnih podataka možete pročitati u Općoj obavijesti o obradi osobnih podataka. S naše liste se možete uvijek odjaviti. Upute za odjavu navedene su u svakoj našoj e-obavijesti.