Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Društvo osoba s invaliditetom provelo projekt „Bodies of Change“ u sklopu programa Erasmus+

Društvo osoba s invaliditetom osnovano je 1999. godine u Rovinju od strane samih osoba s teškoćama te roditelja djece s posebnim potrebama iz primarne potrebe da se pokušaju ostvariti te zaštiti prava i dostojanstvo osoba s invaliditetom i njihovih obitelji.

Od 10. do 20. rujna 2020. godine unatoč nezahvalnim okolnostima uzrokovanih pandemijom COVID-19 bolesti uspješno su proveli projekt „Bodies of Change“ u sklopu aktivnosti “Mobilnost osoba koje rade s mladima” u okviru Erasmus+ programa u području mladih. Ovo je prvi takav Erasmus+ projekt Društva osoba s invaliditetom iz Rovinja, a provedba je ocijenjena primjerom dobre prakse na čemu im još jednom čestitamo!

Projekt je okupio 34 sudionika iz deset različitih europskih zemalja s ciljem razmjene i prenošenja iskustva u radu s mladima u riziku od socijalne isključenosti. To su osobe koje rade s mladima s invaliditetom te psihičkim patnjama, ekonomskim poteškoćama, ali i migrantima, pripadnicima manjina i LGBTIQ+ skupine. Svi oni dijele snažan osjećaj isključenosti i nepripadanja društvu ili određenoj lokalnoj zajednici te imaju generalno smanjene mogućnosti i prilike da budu njihovi ravnopravni članovi, a ovaj projekt je upravo osmišljen kako bi im pomogao svladati te prepreke.

Radionice su bile namijenjene osobama koje rade s mladima te se bave umjetničkim izražavanjem tijelom (plesači, kazališni umjetnici, akrobati…), kao i osobama koje u svojim organizacijama rade s marginaliziranim društvenim skupinama, s naglaskom na rad s mladima.

Temeljile su se na neformalnom obrazovanju, iskustvenom učenju metodom nenasilne komunikacije i bile su vrlo interaktivne. Edukatori iz partnerskih organizacija, Gabriel Vivas Martinez i Jordan Herreros, predstavili su Kazalište potlačenih i Tjelesni pokret kao inovativne metode širokog potencijala sa socijalnog, umjetničkog i pedagoškog aspekta. Radi se o dva moćna alata razvijanja osjećaja povezanosti i pripadnosti kroz pristup zasnovan na empatiji.

Sudionici su na radionicama otkrili mogućnosti i načine primjene takvih alata na svoje ciljane skupine. Imali su priliku otkriti povijest, vrste i alate koje nude metode Kazališta potlačenih i Tjelesni pokret te su prošli postupak prilagodbe alata i vježbi, uz mentorstvo trenera, kako bi ih što uspješnije primijenili u radu sa svojom ciljanom skupinom.

Radionice su pružile osobama koje rade s mladima znanje i vještine povezane s kazališnim tehnikama, glasom i javnim nastupima, pokretima tijela, pričanjem priča, Kazalištem potlačenih i metodologijama dramske umjetnosti. Proces učenja bio je pojačan aktivnostima za jačanje tima, raspravama i sesijama koje su doprinijele dubljem razumijevanju ponuđenih alata. Tako su sudionici dobili su jasnu ideju o potencijalu ovih metoda, motivirajući ih da isprobaju drugačiju dinamiku i nove metode u svome radu.

Izrađen je priručnik Bodies of Change sa svim provedenim radionicama s ciljem razmjene iskustava među osobama uključenim u rad s mladima u riziku od socijalne isključenosti, ali i kako bi se predstavili novi alati, vještine i znanja koja mogu pridonijeti svakodnevnom radu s članovima različitih udruga u Hrvatskoj i Europi.

Uz to, snimili su i video kako bi dodatno približili provedene aktivnosti široj javnosti.

Projekt je u konačnici rezultirao jedinstvenim iskustvom samih polaznika kao i snažnim umrežavanjem s organizacijama unutar Hrvatske, ali i diljem Europe.

Projekt naglasio inkluzivnost i ono što je najvažnije sudionici su shvatili da ove metode zaista mogu pomoći mladima s teškoćama i u riziku od socijalne isključenosti da razviju svoje samopouzdanje, samopoštovanje, samoizražavanje i svoje socijalne vještine u komunikaciji s drugima, pridonoseći njihovoj socijalnoj uključenosti.