Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Najnovije informacije u kontekstu mjera protiv koronavirusa

U kontekstu mjera zaštite od koronavirusa u Republici Hrvatskoj Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) redovito komunicira s nadležnim tijelima o mogućnosti nastavka mobilnosti u okviru EU programa.

Informacije o prelasku granice tijekom pandemije

Stranica se redovito ažurira

Ulazak u Republiku Hrvatsku dozvoljen je uz ispunjavanje uvjeta koji su bili važeći prije pojave bolesti COVID 19. Ova odluka primjenjuje se od 1. svibnja 2022.

Sve informacije nalaze se na službenoj mrežnoj stranici koronavirus.hr.

Putnici informacije o mjerama u pojedinim zemljama mogu provjeriti na portalu Re-open EU.

Pročitajte još:

Postupanje za korisnike programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti u slučaju više sile u kontekstu izbijanja koronavirusa