Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Nabava

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama Agencija kao tijelo javne vlasti dužno je objavljivati podatke o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi iz svoga nadleštva. U nastavku se nalaze planovi nabave, kao i pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za Agenciju za mobilnost i programe Europske unije.

2023

Plan nabave 2023

.pdf, 496,5 KB, 22. 12. 2022.

Plan nabave 2023 pristupačna verzija

.pdf, 279,3 KB, 26. 1. 2023.

2022

Plan nabave 2022 druge izmjene i dopune

.pdf, 523,7 KB, 29. 6. 2022.

Prve izmjene i dopune plana nabave 2021

.pdf, 300,2 KB, 13. 10. 2021.

Plan nabave 2022. - pristupačna verzija

.pdf, 396,7 KB, 18. 1. 2022.

Plan nabave 2022.

.pdf, 397,5 KB, 18. 1. 2022.

2021.

Plan nabave 2021. - pristupačna verzija

.pdf, 198,6 KB, 13. 10. 2021.

Plan nabave 2021.

.pdf, 174,9 KB, 12. 11. 2021.

Prve izmjene i dopune plana nabave 2021

.pdf, 300,2 KB, 13. 10. 2021.

Druge izmjene i dopune plana nabave 2021

.pdf, 330,8 KB, 13. 10. 2021.

Treće izmjene i dopune plana nabave 2021.

.pdf, 429,1 KB, 26. 11. 2021.

Četvrte izmjene i dopune plana nabave 2021

.pdf, 381,3 KB, 23. 12. 2021.

Prijašnje planove nabave Agencije pronađite na www.mobilnost.hr.