Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Temeljni dokumenti Agencije

Pri obavljanju poslova iz svog djelokruga Agencija za mobilnost i programe Europske unije radi na temelju Zakona o Agenciji („Narodne novine“, br. 107/07.), Statuta Agencije, Etičkog kodeksa djelatnika Agencije, Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, uz poštivanje Ustava Republike Hrvatske, zakona te standarda i dobre prakse Europske unije.

Odluka o imenovanju ravnatelja - 2022.

.pdf, 336,6 KB, 1. 6. 2022.

Odluka o imenovanju ravnatelja

.pdf, 62,7 KB, 12. 11. 2021.

Etički kodeks - pristupačna verzija

.pdf, 182,8 KB, 12. 11. 2021.

Etički kodeks

.pdf, 4,2 MB, 12. 11. 2021.

Izmjene i dopune Etičkog kodeksa

.pdf, 830,2 KB, 12. 11. 2021.