Eurodesk - Time to Move

Volontiraj i pokreni promjene, studiraj ono što te zanima, radi sa strastvenim ljudima, putuj i istražuj različite kulture, otkrij nove načine kako doživjeti Europu - sad je vrijeme da se krene!
Što god želis, kreni od nas!

Eurodesk je europska informacijska mreža koja daje besplatne, kvalitetne i provjerene informacije o mobilnosti za mlade, promiče Erasmus+, Europske snage solidarnosti i ostale programe međunarodne mobilnosti te potiče aktivno građanstvo i informira o politikama za mlade.

Europska mreža Eurodesk sastoji se od središnjeg ureda u Bruxellesu, 38 nacionalnih ureda u 36 zemalja te oko 1600 lokalnih i regionalnih multiplikatora. Eurodeskov centar u Hrvatskoj dio je Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

Multiplikatori Eurodeska informativni su centri i organizacije koje rade izravno s mladima, informiraju ih i savjetuju o mogućnostima za međunarodnu mobilnost.

Tražiš informacije?
Kreni od nas!

Potpuno besplatno ti nudimo informacije o stipendijama, prilikama za volontiranje, osposobljavanje, rad, putovanja i prijavu projekata u zemlji i inozemstvu! Javi nam se i iskoristi prilike! www.eurodesk.eu

Europski portal za mlade

Osobne priče mladih i novosti s područja volontiranja, obrazovanja, rada, putovanja, kulture, zdravlja, inkluzije, aktivnog sudjelovanja, Dijaloga EU-a s mladima itd. Sadržaj uređuju Europska komisija i Eurodesk, a Eurodesk odgovara i na tvoja pitanja.

  • Portal Europskih snaga solidarnosti - besplatno i brzo se registriraj i sudjeluj na volonterskim projektima
  • DiscoverEU - besplatno putovanje Europom za osamnaestogodišnjake

www.europa.eu/youth/EU_hr

U velikoj europskoj kampanji Time to Move organiziramo informativne aktivnosti širom Hrvatske i Europe - sad je vrijeme da se krene! Putuj, istražuj i stvaraj svoju europsku avanturu! Potraži najbližu aktivnost na stranici www.timetomove.info.

Impressum

Agencija za mobilnost i programe Europske unije
Frankopanska 26
10000 Zagreb
T +385 (0) 1 500 5635
F +385 (0) 1 500 5699
eurodesk@mobilnost.hr
www.mobilnost.hr
www.europskesnagesolidarnosti.hr

Zagreb, 2021.

Ovaj je letak pripremljen uz financijsku potporu Europske komisije. Njime se izražava samo stajalište njegovih autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom pri uporabi informacija koje on sadržava.