Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Koraci za sudjelovanje

u programu Erasmus+

Prije projekta

Upoznajte mogućnosti koje vam se nude

Doznaj Više

Prijava projekta

ilustracija prijave projekta

Otkrite kako prijaviti projekt

Doznaj Više

Provedba projekta

Pronađite ugovornu dokumentaciju

Doznaj Više

Diseminacija i korištenje rezultata

Učinite projekt vidljivim

Doznaj Više