Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Erasmus+

U učionici skupina učenika pozorno sluša predavanje

Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport koji već više od 35 godina obogaćuje živote i širi vidike milijunima građana svih generacija. 

Europske snage solidarnosti

Četvero mladih ljudi u sportskoj dvorani mladu djevojku drže na rukama i bacaju u zrak

Program Europske snage solidarnosti promovira solidarnost i svojim aktivnostima mladima od 18 do 30 godina omogućuje dvije vrste aktivnosti – volontiranje (međunarodno ili nacionalno) i bespovratna sredstva za realizaciju lokalne solidarne inicijative pod nazivom „projekt solidarnosti“.

Obzor Europa

Okvirni program Europske unije za istraživanja i inovacije jedan je od ključnih instrumenata Unije za jačanje europskog istraživačkog prostora, osnaživanje europske konkurentnosti, usmjeravanje i ubrzavanje digitalne i zelene tranzicije te europske otpornosti. To ga čini najvećim transnacionalnim okvirnim programom za istraživanje i inovacije u svijetu. 

EURAXESS

Uz krilaticu "Istraživači u pokretu", europska inicijativa EURAXESS promiče mobilnost istraživača i znanstvenika te radi na uklanjanju prepreka slobodnom kretanju znanja.

CEEPUS

Srednjoeuropski program akademske razmjene studenata i nastavnika nudi mogućnost studiranja na sveučilištima srednje i jugoistočne Europe sa stipendijama u skladu sa životnim standardima zemalja primateljica.

Bilateralni program akademske mobilnosti

Svake godine stotinjak hrvatskih studenata, znanstveno-nastavnog osoblja i istraživača dobije stipendije za boravak u inozemstvu zahvaljujući Bilateralnim stipendijama.