Europska godina mladih

Čitave 2022. godine obilježava se Europska godina mladih u kojoj želimo ukazati na važnu ulogu mladih u izgradnji bolje, zelenije, uključivije i digitalnije budućnosti. Neka se i vaš glas čuje!


Prošlog je rujna predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen najavila da će 2022. godina biti Europska godina mladih, jedinstvena prigoda za dijalog s mladima o njihovom viđenju vlastite uloge u europskoj budućnosti i zajedničkim koracima koje možemo poduzeti kako bi sudjelovanje mladih i njihov aktivni angažman u društvu postale trajne značajke naših programa. Idealna je prilika i da naglasimo postignuća programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti. U okviru Europske godine mladih i s ciljem stvaranja još više mogućnosti za mlade povećan je budžet za oba programa.

Europska komisija pokrenula je posebnu podstranicu na Europskom portalu za mlade, glavnom kanalu komunikacije na razini Europske unije. Podstranica na Europskom portalu za mlade trenutno uključuje kartu #EYY2022 aktivnosti diljem Europske unije, a ubrzo će sadržavati i informacije o politikama važnima za mlade, kao i novosti i priče o načinima suradnje s mladima u budućnosti. Sve aktivnosti na karti moći će se pretraživati prema temama, državama ili datumima.

Uključite se u obilježavanje Europske godine mladih!
Pozivamo i vas da se uključite u obilježavanje Europske godine mladih i da sva događanja koja planirate u 2022., a vezana su za mlade (neovisno o izvoru financiranja), prijavite na europsku kartu aktivnosti! To mogu biti online ili fizičke radionice, seminari, webinari, konferencije, susreti, debate, natječaji, izložbe, koncerti, festivali, umjetnički performansi, kampanje…

Kako prijaviti svoje događanje za mlade?
Svoje aktivnosti i događanja za mlade možete vrlo jednostavno prijaviti: potreban vam je EU login račun s kojim ćete na Europskom portalu za mlade pod Aktivnosti odabrati Prijavite aktivnost. U sljedećem prozoru Upravljanje aktivnostima odaberite Nova aktivnost, upišite podatke o događanju te kliknite Spremi – i vaša je prijava gotova! Nakon toga, nacionalne agencije pregledavaju događanja koja se, nakon pozitivne validacije, objavljuju na Portalu. Potičemo vas da prijavljujete aktivnosti, promovirate Europsku godinu mladih i inspirirate se aktivnostima za mlade! Aktivnosti je na kartu moguće dodati i retroaktivno.

Komunikacijski materijali
Službeni logo Europske godine mladih dostupan je na svim europskim jezicima u nekoliko boja. Potičemo vas da koristite logo i službene hashtagove #EYY2022, #EuropeanYearOfYouth i #EuropskaGodinaMladih i za aktivnosti mladih i komunikaciju koja će doprinositi ciljevima i duhu Europske godine mladih. Europska komisija pripremila je i smjernice za usklađenu primjenu vizualnih elemenata.
Pripremili smo materijale koje možete slobodno koristiti u sklopu Europske godine mladih.

Natječaj za kratku priču za mlade
Ako imaš od 18 do 30 godina, prijavi se na natječaj za kratku priču za mlade koji organiziraju Agencija za mobilnost EU i Festival europske kratke priče. Prijave traju od 22. travnja do 22. svibnja, a tema su Promjene. Sretno!