Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Europske restrikcije zbog kršenja vladavine prava u Mađarskoj tiču se i programa Erasmus+

Provedbena Odluka Vijeća EU-a od 15. prosinca 2022. godine za zaštitu proračuna Unije od kršenja načela vladavine prava u Mađarskoj donosi i niz restriktivnih mjera u kontekstu programa Erasmus+

Veliki znak eura ukrašen europskim zvjezdicama ispred zgrade Europske središnje banke u Frankfurtu na Majni, u Njemačkoj
@Pexels

U ovoj fazi europske mjere prema Mađarskoj obuhvaćaju suspenziju 65 % obveza za tri operativna programa u okviru kohezijske politike te zabranu preuzimanja pravnih obveza sa zakladama od javnog interesa za EU programe koji se provode u okviru izravnog i neizravnog upravljanja.

Stoga je važno da hrvatski korisnici prilikom prijavljivanja projekata na tekući natječaj za program Erasmus+ imaju na umu da Odluka 2022/2506 zabranjuje sklapanje novih pravnih obveza s mađarskim zakladama od javnog interesa osnovanim na temelju mađarskog Zakona IX iz 2021. Na popisu ustanova s kojima je trenutno zabranjeno sklapati ugovore (bilo da su u ulozi prijavitelja ili partnera) nalazi se dio mađarskih sveučilišta, obrazovnih i kulturnih ustanova.

Kada Komisija izvršava proračun Unije u izravnom ili neizravnom upravljanju u skladu s člankom 62. stavkom 1. točkama (a) i (c) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046, ne smiju se preuzimati nikakve pravne obveze s bilo kojom zakladom od javnog interesa osnovanoj na temelju mađarskog Zakona IX iz 2021. ili bilo kojim subjektom koji vodi takva zaklada od javnog interesa.

Zaklade od javnog interesa s popisa i subjekti kojima te zaklade upravljaju ne mogu od 16. prosinca 2022. biti prijavitelj ili partner na projektima programa Erasmus+. U slučaju da u 2023. neka od tih ustanova bude prijavljena kao partner na projektu, projekt neće proći provjeru formalne valjanosti. Prijavitelj će imati dvije mogućnosti: isključiti spornu ustanovu iz projekta ili je zamijeniti nekom drugom. U protivnom, projekt će biti isključen s natječaja. Ove su mjere privremene i na snazi do njihovog opoziva.

Iz mađarske nacionalne agencije za Erasmus+ naglašavaju da sva visoka učilišta u Mađarskoj nisu obuhvaćena spomenutom Odlukom te da se s njima može nastaviti suradnja dok mobilnosti u svim sektorima iz Natječaja za 2022. teku redovno.