Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Pregled programa Erasmus+

Odgoj i opće obrazovanje

Uz Erasmus + do boljih škola i vrtića

Erasmus+ u odgoju i općem obrazovanju otvoren je učenicima i zaposlenicima odgojno-obrazovnih ustanova poput dječjih vrtića, škola, učeničkih domova.

Projekti mogu biti usmjereni na mobilnosti ili suradnju s inozemnim ustanovama. Škole šalju i primaju učenike i zaposlenike na tečajeve, poučavanje, aktivnosti praćenja rada ili učenja. Odlazeći na mobilnost u različite ustanove u inozemstvu, sudionici stječu međunarodna iskustva, usvajaju nova znanja i dijele dobre prakse. U nešto složenijim projektima škole i vrtići, poduzeća, udruge ili druge organizacije zajedno osmišljavaju nove metode rada i inovativne prakse, izrađuju nove kurikule i razmjenjuju dobre prakse.

Korisnicima i prijaviteljima projekata u Republici Hrvatskoj na raspolaganju su bespovratna sredstva koja dodjeljuje Agencija za mobilnost i programe EU.

Doznaj više

Strukovno obrazovanje i osposobljavanje

Struka je budućnost

Erasmus+ u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju otvoren je učenicima, vježbenicima, pripravnicima i zaposlenicima srednjih strukovnih i umjetničkih škola.

Projekti mogu biti usmjereni na mobilnosti ili suradnju s inozemnim ustanovama. Škole šalju i primaju učenike i zaposlenike na stručnu praksu, usavršavanje, poučavanje, aktivnosti praćenja rada ili učenja temeljenog na radu. Odlazeći na mobilnost u različite ustanove u inozemstvu, sudionici stječu međunarodna iskustva, usvajaju nova znanja i dijele dobre prakse. U nešto složenijim projektima škole, ali i poduzeća, udruge ili druge organizacije zajedno osmišljavaju nove metode rada i inovativne prakse, izrađuju nove kurikule i razmjenjuju dobre prakse.

Korisnicima i prijaviteljima projekata u Republici Hrvatskoj na raspolaganju su bespovratna sredstva koja dodjeljuje Agencija za mobilnost i programe EU.

Doznaj više

Visoko obrazovanje

Erasmus+ - iskustvo koje mijenja život (SKRIVENA PORUKA 2)

Erasmus+ u visokom obrazovanju otvoren je studentima i nastavnom i nenastavnom osoblju visokih učilišta. Odlazeći na mobilnost u različite ustanove u inozemstvu, sudionici stječu međunarodna iskustva, usvajaju nova znanja i dijele dobre prakse.

Projekti mogu biti usmjereni na mobilnosti ili suradnju s inozemnim ustanovama. Sudjelovanjem u projektima pronalaze se rješenja za aktualne izazove u područjima obrazovanja i osposobljavanja, ali i na tržištu rada. Projekte u visokom obrazovanju najčešće provode visoka učilišta, no u određenim aktivnostima mogu sudjelovati i drugi tipovi javnih ili privatnih organizacija.

Korisnicima i prijaviteljima projekata u Republici Hrvatskoj na raspolaganju su bespovratna sredstva koja dodjeljuje Agencija za mobilnost i programe EU.

Doznaj više

Obrazovanje odraslih

Cjeloživotno učenje za kvalitetniji život i sigurnije zaposlenje

Erasmus+ u području obrazovanja odraslih otvoren je zaposlenicima i odraslim polaznicima ustanova za obrazovanje odraslih, poput pučkih učilišta, gradskih knjižnica, muzeja, nevladinih udruga, poduzeća i sl.

Projekti mogu biti usmjereni na mobilnosti ili suradnju s inozemnim ustanovama. Ustanove za obrazovanje odraslih šalju i primaju zaposlenike i odrasle polaznike na profesionalno usavršavanje. Odlazeći na mobilnost u različite ustanove u inozemstvu, sudionici stječu međunarodna iskustva, usvajaju nova znanja i dijele dobre prakse. U nešto složenijim projektima ustanove za obrazovanje odraslih, udruge, poduzeća ili druge organizacije zajedno osmišljavaju nove metode rada i inovativne prakse, izrađuju nove kurikule i razmjenjuju dobre prakse.

Korisnicima i prijaviteljima projekata u Republici Hrvatskoj na raspolaganju su bespovratna sredstva koja dodjeljuje Agencija za mobilnost i programe EU.

Doznaj više

Mladi

Aktivni mladi u srcu projekta

Erasmus+ u području mladih otvoren je udrugama, neformalnim skupinama mladih, javnim tijelima i drugim vrstama organizacija.

Projekti mogu biti usmjereni na mobilnosti ili suradnju s inozemnim ustanovama. Kroz mobilnosti mladi osmišljavaju i provode projekte različitih tematika, uče o aktivnom građanstvu i unaprjeđuju vještine korisne za rad s mladima. U nešto složenijim projektima udruge, ustanove, poduzeća ili druge organizacije zajedno osmišljavaju nove metode rada, donose različite inovacije, razmjenjuju dobre prakse.

Korisnicima i prijaviteljima projekata u Republici Hrvatskoj na raspolaganju su bespovratna sredstva koja dodjeljuje Agencija za mobilnost i programe EU.

Doznaj više

Erasmus akreditacija

Članska iskaznica za Erasmus obitelj

Erasmus akreditacija omogućava jednostavnije sudjelovanje i trajni pristup financiranju pa čak i organizacijama bez iskustva te traje do 2027. godine. Dostupna je u svim područjima, a prijavni obrazac je jednostavan za ispunjavanje.

Erasmus povelja u visokom obrazovanju organizira se jednom godišnje, a visoka učilišta prijavljuju se izravno Europskoj komisiji. Dodjeljuje se za cijelo trajanje programa Erasmus+.

Doznaj više

Sport

Erasmus+ sport podupire zdravi način života promicanjem sportskih vrijednosti i obrazovanja u sportu i putem sporta, suzbijanje nasilja, rasizma, diskriminacije i netolerancije u sportu.

Javna tijela nadležna za sport i sportske organizacije projektne ideje mogu ostvariti kroz ove Ključne aktivnosti 2:

Sport za suradnička partnerstva

Sportske ustanove kroz ovu aktivnost mogu razmijeniti dobra iskustva i prakse s partnerima u projektu te primjerice osmisliti nove metode rada.

Mala partnerstva
Male organizacije s manje iskustva i pojedinci primjerice koji prvi put sudjeluju u programu lakše će prijavili projekt kroz ovu aktivnost. Za razliku od suradničkih partnerstava potpuno su smanjene prepreke za sudjelovanje jednostavnijim administrativnim zahtjevima.

Neprofitna europska sportska događanja
Kroz ovu aktivnost možete organizirati sportske događaje koji promoviraju volonterstvo u sportu, socijalnu uključivost, borbu protiv diskriminacije te događaje koji potiču na sudjelovanje u tjelesnoj aktivnosti

 • Erasmus+ sport centralizirana je aktivnost što znači da njome izravno upravlja Europska komisija, odnosno Izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA). Prijave za ove aktivnosti vrše se putem Funding & Tender Opportunities Portala, a više informacija o aktivnostima možete pronaći na stranicama Europske komisije.
Doznaj više

Jean Monnet

Aktivnosti Jean Monnet podupiru poučavanje, učenje, istraživanje i raspravu o različitim aspektima Europske unije

Aktivnosti Jean Monnet doprinose širenju znanja o temama u području Europske unije. Početno su bile namijenjene samo visokim učilištima koji su u svoje kurikule uključivali nove sadržaje o Europskoj uniji, no sada su mogućnosti financiranja otvorene i školama, ustanovama za strukovno obrazovanje i osposobljavanje te ustanovama za obrazovanje učitelja i nastavnika. Jean Monnet nudi mogućnosti u sljedećim područjima:

 • Jean Monnet u području visokog obrazovanja - podupire se poučavanje i istraživanje u području studija o Europskoj uniji. Poučavanje i istraživanje provodi se u obliku modula (Modules), katedra (Chairs) i centara izvrsnosti (Centres of Excellence). Ova je aktivnost namijenjena visokim učilištima.
 • Jean Monnet u drugim područjima obrazovanja i osposobljavanja - cilj je u područjima odgoja i općeg obrazovanja te strukovnog obrazovanja i osposobljavanja promicati bolje razumijevanje Europske unije i kako funkcioniraju njezine institucije kroz aktivnosti osposobljavanje učitelja i nastavnika (Teacher Training) i mreže škola ili pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (Network for Schools and VET providers).

Jean Monnet centralizirana je aktivnost što znači da njome izravno upravlja Europska komisija, odnosno Izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA). Prijave za ove aktivnosti vrše se putem Funding & Tender Opportunities Portala, a više informacija o aktivnostima možete pronaći na stranicama Europske komisije.

Doznaj više